Merkliste (0)

 
 

Referenties

 
 
 

Pallmann ingezet bij grondige renovatie van sporthal in school

In het Sint-Pietersinstituut in Turnhout werd de 20-jaar oude massieve beuken sportvloer grondig gerenoveerd door Dries Damen Parketwerken in onderaanneming voor PP Haard en Parket. De vloer was erg beschadigd met vele diepe krassen. Een perfecte klus voor de bandschuurmachine Pallmann Cobra 09, de multidisc schuurmachine Pallmann spider en de kantenschuurmachine Pallmann Gecko flex.

  • Merk: Pallmann
  • Plaats: Turnhout
  • Contractor: PP Haard en Parket
  • Land: België

In het Sint-Pietersinstituut in Turnhout werd de 20-jaar oude massieve beuken sportvloer grondig gerenoveerd door Dries Damen Parketwerken in onderaanneming voor PP Haard en Parket. De vloer was erg beschadigd met vele diepe krassen. Een perfecte klus voor de bandschuurmachine Pallmann Cobra 09, de multidisc schuurmachine Pallmann spider en de kantenschuurmachine Pallmann Gecko flex.

Projectsubsidie openstellen van schoolsportinfrastructuur

In 2016 lanceerden de Vlaamse ministers voor sport, Philippe Muyters, en voor onderwijs, Hilde Crevits, een eerste projectoproep "naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur". Het succes was zo groot dat er in 2017 en 2018 nog twee oproepen volgden. Het Sint-Pietersinstituut was één van de gelukkigen bij de tweede oproep, waar Ministers Muyters en Crevits maar liefst 11 miljoen euro toekenden aan 87 scholen (van 167 ingediende dossiers) om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. Meer en betere sportinfrastructuur voor elke vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande accomodatie optimaal te benutten. Lijmresten, egalisatielagen, verflagen enz. weggeschuurd worden. Naargelang het type ondergrond wordt het segment aangepast.

Nieuwe schuursegmenten en stofring